Introductie VBG-MIP 2013-2016

Naar meer dragers voor lokaal aantrekkelijk praktisch Groen onderwijs

‘Naar meer dragers voor lokaal aantrekkelijk praktisch Groen onderwijs’ is de titel van VBG-MIP 2013-2016.  Landelijk hebben 28 VBG-scholen samengewerkt om in de eigen regio het onderwijs voor vmbo jongeren aantrekkelijker te maken. Jongeren op weg naar een toekomst die groener, gezonder en duurzamer zal zijn. Dan hebben we het over de Groene ondernemers, medewerkers en onderzoekers van de toekomst. Onder de vlag van de VBG is dit project mogelijk gemaakt, waarin elke VBG-school invulling geeft aan buitenschools praktijkleren in een netwerk met lokale partners. Inspirerende ervaringen, opgedaan door leerlingen, hun docenten, bedrijven en instellingen.

bekijk hier de pdf-versie: